01.11.22

Цифрова трансформація компаній

Діджиталізація компаній — головний тренд останніх років. Як свідчить статистика, надана Gartner, зараз у світі 91% компаній беруть участь у цифровій трансформації. А 87% СЕО-спеціалістів вважають цю задачу найпріоритетнішою.

Цифрова трансформація — це процес впровадження новітніх технологій в діяльність компаній. Більшість вважає, що встановити нове програмне забезпечення, створити сайт чи розробити додаток буде достатньо. Насправді ж діджиталізація — набагато глибша процедура. Експерти Scallium детально розкажуть про специфіку та нюанси впровадження цифрових технологій у бізнес-сфері.

Навіщо трансформувати компанію в «цифру»?

Адаптуватись під зміни, які відбуваються у світі та бути конкурентоспроможним серед інших компаній — ось головна задача трансформації. З розвитком ІТ-сфери споживачі стають більш вимогливими. Нові рішення дозволяють швидше виконувати їхні запити та якісніше проводити обслуговування. Компанія, що не може цього дати — на декілька кроків далі від успішного розвитку.

Інша причина криється в покращенні внутрішніх процесів бізнесу. Співробітникам не доведеться витрачати час на рутинні завдання, які можна автоматизувати. Натомість вони можуть зайнятися дійсно важливою роботою, що потребує присутності людського фактора. Впровадження нових технологій також розширює можливості для освоєння нових ринків та категорій споживачів.

Цифрова трансформація допомагає зробити керування бізнесом простішим та ефективнішим. Для кращих результатів необхідно підходити до розв'язання цієї задачі комплексно. Тобто запровадити діджиталізацію на всіх рівнях функціонування компанії. Але пам'ятайте, що будь-яке новаторство повинно вводитись поступово і за продуманим планом.

У чому полягає складність цифрової трансформації?

Головна проблема — це люди та їх ставлення до змін. У випадку з колективом необхідно організувати просвітницьку діяльність: формувати позитивне ставлення до осучаснення процесів їхньої роботи та поступово вводити нові рішення.

Варто звернути увагу і на споживачів. Враховуйте, що вони можуть мати різний рівень адаптації та власний досвід користування технічними засобами. Визначте очікування клієнтів щодо майбутніх змін та внесіть це у свій план. Такий крок дозволить трансформувати компанію відповідно до потреб споживачів.

Загалом для кожного процесу в компанії є окремі труднощі. В ході цифровізації хтось може не зрозуміти чи хибно тлумачити свою роль, а відсутність стабільного каналу спілкування не дозволить вчасно виправити ситуацію. Як наслідок, це негативно вплине на подальші дії, загальмувавши весь процес перебудови. Уникнути подібного повороту подій можна, організувавши постійний зв'язок серед співробітників та керівників. Цифрова трансформація потребує активного включення всіх учасників процесу. Менеджери мають забезпечувати не тільки вертикальну, але й горизонтальну комунікацію.

З чого починається цифрова трансформація: основні кроки

Деякі підприємці починають із запровадження автоматизованих процесів документообігу, виробництва чи продажів. Це закладає фундамент майбутніх змін і дає можливість вивільнити більше часу. Та не варто хапатися за все відразу. Визначте свої пріоритетні напрямки в залежності від діяльності. Працюйте над трансформацією послідовно.

Кожна компанія унікальна і по-різному веде свою діяльність, тому універсального варіанту не існує. Але можна виділити основні кроки на шляху до діджиталізації, які позитивно зарекомендували себе на практиці
Читайте також
Роль PIM в customer experience

1. Зібрати команду

Це повинна бути група людей на чолі з керівником компанії. HR-директор, керівник технічного відділу, топменеджер теж необхідні члени команди. Ваша головна задача — розробити стратегію та план підготовчих робіт. Далі, за потреби, знайти ІТ-спеціалістів для безпосереднього процесу впровадження технічних рішень.

2. Обрати стратегію розвитку

Зібрана команда повинна окреслити подальший напрямок розвитку. Це стосується насамперед загальної діяльності компанії. Визначивши бажаний напрямок, можна переходити до відбору тих внутрішніх операцій, які потребують технічного удосконалення.

Під час цього етапу сформулюйте мету та специфіку компанії. Опишіть співпрацю робітників всередині компанії та їх взаємодію з клієнтами у світлі майбутніх технологічних змін. Для отримання повноцінної картини зверніться до споживачів шляхом опитування чи голосування. Таким чином, ви зможете скомпонувати максимально повну та ефективну стратегію цифровізації.

3. Визначити модель трансформації

Як вже було сказано, деякі починають з автоматизації. Але специфіка окремих компаній вимагає різних рішень. Це можуть бути хмарні технології, програмне забезпечення для управління діяльністю підприємства (ERP), засоби для онлайн-реалізації товарів, Інтернет речей (IoT) для виробничої сфери або блокчейн для бухгалтерської діяльності.

4. Синхронізувати етапи роботи

Навіть правильно спланована стратегія не принесе бажаних результатів, якщо не координувати її етапи. Для ефективної цифровізації всі процеси необхідно синхронізувати між собою. Щоб вчасно виявляти проблеми, проводьте тестування, а для їх усунення використовуйте оптимізацію бізнес-процесів та ІТ-архітектури.

Зверніть увагу, що іноді окремі засоби діджиталізації сприймаються як щось масштабне. Насправді цифрова трансформація передбачає використання, наприклад, чат-ботів чи програм для віддалених робочих місць як додаткові рішення. Тому їх впровадження у відриві від основних процесів може негативно вплинути на загальний результат.

5. Підготувати співробітників

Дійсно успішна трансформація зачіпає не лише технічний, але й людський ресурс. Потрібно готувати своїх співробітників до використання в роботі нових методів. В діалозі з персоналом важливо прислухатись до їхніх думок та ідей щодо вдосконалення компанії. Це покращить загальне відношення колективу та його мотивацію до праці з передовими технологіями.

Також має здійснюватись удосконалення робочих місць з метою швидкої взаємодії працівників для розв'язання термінових питань. Топменеджери мають розповідати, чому потрібна цифровізація та які переваги отримають працівники. Не слід забувати й про навчання та курси для опанування нових інструментів роботи.

6. Оновлювати та слідкувати за трендами

Перехід в «цифру» — процес нескінченний, адже доступні технології постійно розвиваються й удосконалюються. Паралельно з ними з'являються нові засоби та програми. Тому для активного розвитку й надання клієнтам актуальних послуг необхідно постійно слідкувати за трендами на ринку інноваційних технологій.

Які технології використовуються для цифрової трансформації?

Щоб краще розуміти користь впровадження інноваційних засобів, потрібно розібратися, що це таке. Ми розповімо про основні найпопулярніші технології сьогодення:
Засоби CRM, TMS, WMS, ERP, SAAS та бази даних — це програми для керування різними галузями діяльності компаній: співпраця з клієнтами, робота з даними, логістика, моніторинг ресурсів та товарів. Також ці системи можуть служити додатковим джерелом прибутку, якщо надавати їх іншим фірмам.
Розширена аналітика дає можливість керувати великими обсягами інформації. Це покращує роботу над збільшенням продажів, спостереженнями за попитом, ефективністю використання виробничих ресурсів, результативністю праці співробітників. Також інструменти аналітики допомагають знайти слабкі місця в діяльності компанії та виправити їх.
Інтернет речей (IoT) — це пристрої, розміщені у транспорті, на місцевості чи в девайсах, які люди носять у кишені. Такі речі працюють через Інтернет або безпровідні технології. Вони дозволяють слідкувати за змінами в режимі реального часу та складати передбачення на майбутнє.
Штучний інтелект з машинним навчанням — технологія, яка стає дедалі популярнішою. Вона делегує прийняття рішень комп'ютеру, який навчається на основі даних з вашої компанії. Правильність його висновків залежить від кількості наданої інформації — чим більше, тим точніше.
Робототехніка та автоматизація пристроїв (РАП) — це впровадження здатне підвищити ефективність будь-якої компанії в десятки разів. Легкі рутинні процеси, що не потребують присутності людини, вже давно виконуються машинами на багатьох підприємствах. Єдина складність — розробка програм для контролю робототехніки.
Дані технології можуть використовуватися в будь-якій компанії. Головне — правильно визначити ціль їхнього застосування та провести поступове впровадження. Кожен з перелічених інструментів створений з конкретною метою, тому можна вибрати один або поєднати декілька. Все залежить від направленості компанії.

Ключові переваги цифрової трансформації

Бізнес-сфера розвивається у тісному зв'язку з комп'ютерними технологіями. Поєднання цих процесів обумовлюється цілим списком переваг, які дають компаніям цифрові рішення. Опанування пріоритетних напрямків розвитку здатне підвищити продуктивність підприємства і його співробітників, покращити його репутацію перед клієнтами та партнерами. Та це далеко не всі переваги, які дає діджиталізація бізнесу.

Вдосконалення бізнес-процесів

На світовому економічному ринку спостерігається швидкий темп цифрового розвитку. Це змушує компанії слідкувати за трендами та вдаватись до трансформацій, щоб бути конкурентоспроможними. Головне тут — проявити швидкість та гнучкість. Приймати рішення за короткий час та блискавично реалізовувати їх у своїй діяльності. Таким чином, цифрові впровадження спонукають не тільки до удосконалення конкретних бізнес-процесів, але й до загального підйому компанії на ринку.

Залучення партнерів та спонсорів

Без використання актуальних технологій неможливо стати лідером на ринку. Передові компанії, які вже йдуть шляхом цифровізації, обирають в партнери здебільшого своїх однодумців. Тому цифрова трансформація бізнесу дає можливості для співпраці з провідними корпораціями. Наприклад, за допомогою Open API можна розпочати співпрацю із закордонними компаніями не виходячи з офісу. Подібні програмні інтерфейси вже давно використовуються в банківській справі.

Ефективна робота з інформацією

Компанії кожного дня накопичують величезні масиви даних, які збираються в сховищах та допомагають у роботі. Опрацювати всю наявну інформацію одній людині не під силу, але це може зробити комп'ютерна технологія. Вона значно полегшує керування бізнесом. Наприклад, Big Data (великі дані) чи Artificial Intelligence (штучний інтелект) створені, щоб збирати, впорядковувати та аналізувати відомості про компанію.

Можливість активніше розвивати бізнес

Комп'ютерні технології відкривають нові перспективи розвитку та полегшують роботу компаній в суміжних напрямках. Наприклад, програми та додатки не потребують багато часу на встановлення, натомість вони пришвидшують розв'язання різних задач. А хмарні технології дозволяють декільком командам одночасно працювати над одним проєктом, при цьому не потребуючи їх фізичної присутності в офісі. Ці та інші технології оптимізують процес розвитку, забезпечуючи можливість розширення бізнесу на нові сфери.

Покращення співпраці з клієнтами

Ще одна важлива перевага трансформації — надання максимально корисних послуг клієнтам. Люди обирають швидкі та прості методи задоволення своїх потреб. Різноманітні додатки та програми, чат-боти, нові способи розрахунку — все це полегшує обслуговування клієнтів і спрощує роботу над внутрішніми процесами в компанії.

Сьогодні дуже цінується індивідуальний підхід до організації сервісу. А цифрова трансформація дозволяє налагодити більш персоналізовану співпрацю з клієнтами. В результаті підвищується лояльність до компанії та збільшується кількість нових споживачів.

Цифрова трансформація бізнесу в різних галузях

Різноманітність технологічних рішень дозволяє використовувати їх в будь-якій сфері. Щоб переконатись у цьому, наведемо приклади застосування в основних напрямках бізнесу:
Банківська справа. Робота з фінансами проводиться не тільки в банках, але і в кожній компанії. Документація може накопичуватися, зберігатися та опрацьовуватися в одній програмі, тому отримати потрібні дані стає набагато легше. При цьому забезпечується захист інформації як про клієнтів, так і про діяльність установи.
Роздрібна торгівля. Комп'ютерні технології однаково корисні в онлайн і офлайн-продажах. Вони забезпечують просування товарів через рекламні кампанії та роблять покупки зручнішими для споживачів. Додатки для швидкого обслуговування здатні збільшити продажі, популяризувати магазин та підвищити лояльність клієнтів.
Ланцюги постачання. Впровадження інноваційних технологій в цій сфері значно полегшує керування на всіх етапах. Цифровізація здатна оптимізувати та скоротити витрати на побудову маршрутів, відстеження транспорту, упорядкування супровідних документів, роботу складів. Програми також можуть аналізувати й складати статистику продажів, щоб виокремити популярні категорії товарів. Це забезпечує безперебійний процес постачання і знижує ризик витрат на непотрібну продукцію.
Сфера послуг і керування персоналом також підходить для трансформації. Програмні забезпечення здатні керувати графіками та обсягами роботи персоналу. Вони можуть організовувати й підтримувати комунікацію з клієнтами. Наприклад, використання чат-ботів не потребує значних фінансових витрат, але дозволяє цілодобово надавати технічну підтримку.
ДІЗНАЙТЕСЯ БІЛЬШЕ ПРО SCALLIUM СИСТЕМУ ДЛЯ E-COMMERCE