19.08.21

P&L для маркетплейсу

Перехід на модель маркетплейса розширює можливості масштабування і збільшення доходу. Поряд з цим, неминуче з'являються і нові витрати, пов'язані з цифровим маркетингом, обслуговуванням IT-платформи, кадровим забезпеченням, логістикою. Щоб досягти успіху, необхідно контролювати доходи та витрати та регулярно відстежувати фінансові результати. Ефективність роботи в розрізі прибутку та збитків відображає P&L. Що ж являє собою цей звіт і як він допомагає власникам ecommerce-бізнесу контролювати фінанси?

P&L як інструмент контролю фінансів онлайн-бізнесу

Кожен бізнес, незалежно від того, в якому середовищі він працює — онлайн, офлайн або гібридному — повинен вести облік доходів і витрат, контролюючи фінансові потоки. Однак бухоблік часто не може дати відповіді на важливі питання, наприклад, чому в цьому кварталі в компанії збиток і як планувати бюджет на наступні 2-3 місяці. В цьому випадку є сенс заглибитися в фінансовий облік.

На відміну від бухгалтерського, фінансовий представляє цінність, в першу чергу, для власників бізнесу, а не для перевіряючих держорганів. Серед важливих фінансових звітів — P&L, звіт про прибутки та збитки. Як правило, про нього маркетплейси й інтернет-магазини замислюються не відразу: коли бізнес масштабується, а продажі ростуть, з'являється необхідність в регулярному аналізі прибутковості (збитковості) діяльності. В цьому випадку стандартних бухгалтерських звітів стає недостатньо.

В ідеалі онлайн-бізнес повинен вести 3 звіти:
Баланс — зведений звіт про фінансовий і майновий стан. Говорить про активи та зобов'язання, складається на конкретну дату.
Cash flow — звіт про рух грошових коштів. Показує, скільки грошей отримує й витрачає бізнес за конкретний період.
І, нарешті, P&L (profit and loss) — звіт про прибутки та збитки. Розкриває доходи та витрати за період з підсумковою сумою прибутку (збитків) за проміжок часу.
P&L більш інформативний, якщо стоїть питання про оцінку результативності основної діяльності. Наприклад, Cash-flow не враховує борги компанії: якщо на рахунок надійшло 3 тис. дол., це не обов'язково прибуток, який можна витратити. Після сплати податків і погашення кредиту сума може зменшитися в кілька разів. P&L відображає реальну ситуацію щодо прибутку і збитків.

Однак не можна обмежитися тільки P&L, адже якщо є прибуток, це не означає, що гроші на карту вже надійшли. Якщо за документами партнер повинен 5 тис. дол., у звіті це вказується як прибуток, попри те, що гроші надійдуть лише через 2 тижні. А що, якщо платити податки потрібно вже завтра? У наявності касовий розрив, коли прибуток — на папері, а не в реальності. Це демонструє важливість ведення і Cash-flow, і P&L, кожен з яких має свої нюанси складання.

Особливості складання P&L для e-commerce

Cash-flow робить акцент на залишки коштів і надходження, а P&L — на виручку і прибуток. Логічно, що перший простіший у побудові. Досить взяти звітний період і, наприклад, виписку з банку, рознести суми по статтях, а потім розрахувати чисту різницю між надходженнями та платежами. І, отримавши негативний результат, зробити висновок про ефективність управління грошима.

Основні значення в P&L — це виручка, валовий і чистий прибуток. При цьому з виручки віднімаються витрати за період (собівартість товарів, витрати адміністративного, комерційного та фінансового характеру, податки). У список значень можна додати операційний прибуток, якщо потрібно виключити вплив фінансової діяльності на основну. Тоді з виручки віднімається собівартість товарів — змінний показник, який підвищується з ростом обсягу продажів, і адміністративні, комерційні види витрат.

Які доходи й витрати важливо враховувати онлайн-ритейлеру при складанні P&L:

Доходи:

 • продаж товарів та послуг в Інтернеті;

 • додаткові кошти, наприклад, відсотки, отримані від заощаджень в банку.

Витрати

 • собівартість — прямі витрати, пов'язані з продажем товарів;

 • знижки, пропоновані клієнтам для підвищення їх лояльності;

 • постійні витрати, що не змінюються з ростом продажів (оренда офісу, комунальні послуги та ін.);

 • змінні витрати, які змінюються залежно від обсягу продажів (витрати на доставку товарів, на рекламу нової продукції і т.д.).

Витрати будь-якого бізнесу заведено об'єднувати в кілька масштабних груп: операційні — все, що необхідно для організації робочого процесу (оренда, комунальні); інвестиційні — покупки, які будуть в експлуатації тривалий термін (термінали в пунктах видачі товарів покупцям); амортизаційні витрати, зношення, виплати по кредитах і податки.

Список витрат інтернет-магазину може виглядати так: закупівля товару (якщо за схемою «під замовлення», закупівлі здійснюються з передоплатою покупця), IT-обслуговування (оплата хостингу, техпідтримки, зв'язку), оренда складу й офісного приміщення для підвищення статусу компанії в очах покупців, зарплата всім членам команди, податки, просування в мережі з урахуванням виду товару, конкуренції на ринку та сезонності.

В цілому, P&L для ритейлу може складатися з 6 таблиць в форматі Excel:

 1. Бюджет: продажі, маржа (ціна мінус собівартість), операційні витрати, зарплата, витрати на транспорт та оренду.

 2. Продажі, маржа та збитки: продаж за товарними групами з розрахунком маржі для кожної.

 3. Грошові кошти операційні: витрати операційного характеру, включаючи зарплату, витрати на транспорт, оренду, комунальні послуги, IT, маркетинг, страхування, обладнання, відрядження співробітників.

 4. P&L: амортизація (зниження вартості майна в міру зношування).

 5. Заробітна плата: всі витрати на операційну команду маркетплейса з урахуванням штатного розкладу.

 6. Дані та константи: орендна плата й комунальні платежі — в розрахунку на 1 кв. м. магазину (офісу, складу), податки на фонд з/п.
Онлайн-бізнесу важливо враховувати 3 моменти: відображати витрати й доходи не за фактом оплати, а в міру виникнення (приклад: передоплату за оренду розподіляти протягом усього оплаченого періоду); стежити, щоб доходи та витрати «гармоніювали» між собою (приклад: якщо запуск реклами був у січні, а отримали перші замовлення в лютому, витрати записувати на лютий); враховувати інвестиції в основні засоби (приклад: суму покупки устаткування розподіляти протягом всього періоду експлуатації).

  Аналіз P&L: як зрозуміти, що онлайн-бізнес ефективний

  Одним з головних аналітичних показників фінансової ефективності бізнесу, який розраховується на основі форми «про прибутки та збитки» фінансового звіту, вважається EBITDA. Це прибуток до того, як з нього відняли амортизаційні витрати, відсотки по боргах і податки. Простіше кажучи, прибуток, з якого ще не зроблені обов'язкові відрахування. Незалежно від того, які стандарти взяті за основу (МСФЗ, РСБО, УП(С)БО, GAAP), суть розрахунку залишається незмінною.

  Розрахувати EBITDA можна за формулами:

  Прямий спосіб:
  Виручка продажів -витрати без урахування амортизації,% до сплати й податків

  Зворотний спосіб: Чистий прибуток + податки + % до сплати + Амортизація

  Позитивний результат не гарантує, що бізнес зіграв в плюс, оскільки після виплати всіх відсотків, податків і амортизації можна піти в нуль або в мінус. Негативний говорить про збиток на операційному рівні. Аналізувати показник необхідно, коли важливо оцінити прибутковість бізнесу і його здатність покривати витрати.

  Які показники P&L важливі для інтернет-магазину і чому:

  • Чистий прибуток — головний показник, який лежить в основі звіту (без урахування інших доходів і витрат). Демонструє власнику бізнесу фінансовий результат, що формується як різниця між виручкою і витратами.

  • Валовий прибуток — дає уявлення про максимальну суму фіксованих витрат. Крім того, знаючи показник фіксованих витрат, можна визначити, яку кількість товарів потрібно продати для покриття витрат валовим прибутком.

  • Частка кожної витрати в сумі витрат — показує великі й неефективні витрати. Допомагає знизити або виключити зі списку недоцільні витрати.

  • Витрати в порівнянні з виручкою — відображає відсоток від виручки тих чи інших витрат. Відношення операційних витрат до виручки від продажів дозволяє реально оцінити «дорожнечу» діяльності компанії

  Основна мета e-commerce бізнесу, як і будь-якого іншого — генерувати стабільний фінансовий потік: він повинен покривати організаційні витрати та частину витрат головного офісу, а також відшкодовувати амортизацію. Інакше існування компанії недоцільне. Ведення P&L, поряд з іншими звітами, дозволяє реально оцінити ефективність бізнесу і зробити висновок про результативність основної діяльності. Розуміння повної фінансової картини, в свою чергу, спрощує управління торговим онлайн-бізнесом — будь то великий маркетплейс, невеликий інтернет-магазин або поєднання формату онлайн-магазину та роздрібної мережі.
  ДІЗНАЙТЕСЯ БІЛЬШЕ ПРО SCALLIUM СИСТЕМУ ДЛЯ E-COMMERCE